آگهی ویژه

دستگاه میکرودرم خانگی PMD beauty

دﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﯿﮑﺮودرم خانگی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺟﺪﯾﺪ و ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪﻩی دﯾﺴﮏ ﭼﺮﺧﺎن واﮐﯿﻮم ﮐﺎﻟﯿﺒﺮﻩ ﺷﺪﻩ ( Spinning Disc) را ﺑﺎ ﺳﺎﮐﺸﻦدر هم آﻣﯿﺨﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ رﻧﮓ و ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻮﺳﺖ را درﺧﺸﺎن، ﺻﺎف و ﯾﮑﺪﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﭘﺮﺳﻮﻧﺎل ﻣﯿﮑﺮودرم ﺧﻄﻮط وﭼﺮوک، ﺟﻮشها و اﮐﻨﻪها و ﻣﻨﺎﻓﺬ درﺷﺖ روی ﭘﻮﺳﺖ را ﮐﺎهﺶ ﻣﯽدهد.ﭘﺲ از درﻣﺎن، ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﭘﻮﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ از ﭘﯿﺶ در ﭘﻮﺳﺖ ﻧﻔﻮذ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .
ﻣﯿﮑﺮودرم خانگی ﯾﮏ وﺳﯿﻠﻪی ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭘﻮﺳﺘﯽ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ ﮐﻪهمﺎن ﻧﺘﺎﯾﺞ درﺧﺸﺎﻧﯽ را ﮐﻪ درﻣﺎنهای ﻣﯿﮑﺮودرم اﺑﺮﯾﮋن ﮐﻠﯿﻨﯿﮑﯽ ﺑﻪ همﺮاﻩ دارﻧﺪ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽآورد .ﭘﺮﺳﻮﻧﺎل ﻣﯿﮑﺮودرم ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻗﺪرت ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و ﺳﺎﮐﺸﻦ واﮐﯿﻮم ﮐﺎﻟﯿﺒﺮﻩ ﺷﺪﻩی ﻓﻮق اﻟﻌﺎدﻩ ﻋﺎﻟﯽ، ﻗﺎدر ﺑﻪ از ﺑﯿﻦ (Spinning Disc)اﻧﺤﺼﺎری دﯾﺴﮏ ﭼﺮﺧﺎن ﺑﺮدنﺳﻠﻮلهای ﻣﺮدﻩ و راﮐﺪ ﭘﻮﺳﺖ، اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮن و ﺗﺤﺮﯾﮏروﻧﺪ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺪن ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﻼژن و اﻻﺳﺘﯿﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
یک سال گارانتی تعویض آمیتیس تجارت ماندگار
برای دریافت اطلاعات بیشتر و ویدئوهای طرز کار دستگاه به شماره 09120656550 در تلگرام پیام دهید.

قیمت: 1,200,000 تومان
تاریخ به روزرسانی: پنجشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۴۲
لطفا پیش از انجام معامله و هر نوع پرداخت وجه، از صحت کالا یا خدمات ارائه شده، اطمینان حاصل نمایید. سایت آگهی 360، هیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال معامله شما ندارد. با مطالعه راهنمای معامله امن، آسوده‌تر معامله کنید.
جدیدترین آگهی‌های پزشکی و سلامت، لوازم آرایشی
جدیدترین آگهی‌ها